Loading...
 

LỆNH THANH TOÁN 1-11 (P1-11)


NEO THE UNITED KINGDOM OF GOD SKY EARTH
SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT
Payment Order 1-11  
JAGAD PRAMUDITHA ANGGARDA PARAMITHA

Để nhận thức cao quý thiên đàng trong thế giới qua P1-11, NEO the United Kingdom of God Sky Earth là giới thiệu để xây dựng và hình thành thiên đường quý tộc trên trái đất thông qua việc thực hiện các chương trình P1-11, giải pháp DUY NHẤT cho Hòa Bình Thế Giới!

NEO UKOGSE trình bày như một câu trả lời cho các vấn đề hiện tại của thế giới, đã dẫn tới sự phá hủy của trật tự cao quý của cuộc đời, và đã trở thành xa vời những mong muốn của chính Đấng Tạo Hóa. Đây là một mệnh lệnh, đảm bảo công bằng và thịnh vượng cho tất cả chúng sanh được tạo ra.

Con người bởi bản chất là những sinh vật cao quý và tôn cao, nhưng họ đã ngày càng mất lòng tự trọng của họ và bây giờ có xu hướng giống như các sinh vật và động vật khác của Thượng Đế, mà do bản chất không được cấp cho tinh thần và lương tâm như con người.

Cuộc khủng hoảng hiện nay trên thế giới đã dẫn đến việc phá hủy nền văn minh của con người và tôn giáo, mà hiện nay không thể cung cấp giải pháp cho các rối loạn về đạo Đức và tinh thần ngày càng xấu đi. Lãnh đạo tôn giáo có nghĩa vụ để hướng dẫn và hướng dẫn các tín đồ về đạo đức cao quý, nhưng trong thực tế nhiều người đã dần dần và nghiêm túc kích hoạt sự sụp đổ của đạo đức tính toàn vẹn. Ngày nay nhiều tôn giáo phản ánh hoàn toàn như một trang trí và mặt nạ, làm chứng cho đạo đức giả của các nhà lãnh đạo và các tín đồ của mình.

Nhà lãnh đạo của các quốc gia và các tổ chức quốc tế đã mất đi ý thức phổ biến để đối mặt với sự tăng mạnh về tài chính và kinh tế khủng hoảng hiện nay. Họ quên và phủ nhận sự tồn tại của quốc gia và điều ước quốc tế đã đồng ý từ người tiền nhiệm của họ phải nên được tôn trọng và không được từ chối, để đất nước của họ tránh sự quản lý tồi.

Cuộc khủng hoảng này bị tồi tệ hơn và xa hơn với các mục tiêu trong tương lai của những người sáng lập đất nước; để cung cấp phúc lợi cho người dân của họ. Những gì đang xảy ra bây giờ là họ chỉ chiến đấu cho các ảnh hưởng và quyền lực; họ chiến đấu vì lợi ích cho nhóm của họ, những người cảm thấy mạnh mẽ, chiếm ưu thế hơn những kẻ yếu kém và tách ra khỏi các nguyên tắc tương tự và bình đẳng về nhân phẩm con người.

Hệ thống NEO UKOGSE trình bày để trả lời và giải quyết tất cả những vấn đề này, bởi vì nó đến từ Đấng Tạo Hóa, chính Đấng tạo hóa của vũ trụ, và với bản chất vốn có tâm linh, tuyệt đối, cá nhân, Phi thương mại và chắc chắn bất khả chiến bại.

Đấng tạo hóa, người không hữu hình như sáng tạo của Ng̀ai, đòi hỏi một phương tiện hình thức trong hình thức của con người; người đàn ông theo sự lựa chọn của Ngài, những người được đào tạo và chuẩn bị sẵn sàng để nhận được sự thiên khải 'Wahyu Keprabon' hoặc ủy nhiệm; là một nhà lãnh đạo thế giới trực tiếp từ Thượng Đế, để giao tiếp và tương tác với những người khác trên trái đất này, cũng giống như Thượng Đế đã chọn những Thiên sứ và Sứ giả, những người nhận mặc khải của tôn giáo trong quá khứ, mà hầu hết chúng ta vẫn còn niềm tin, cho đến bây giờ.

Vậy chỉ với hệ thống Thiêng liêng tuyệt đối, kiên định, trung lập, bất bại và đầy lòng từ bi này - sẽ cung cấp cho sự tự tin và đảm bảo đó là cách duy nhất để vượt qua tất cả các vấn đề và đảm bảo thành công của nó.

Để tạo điều kiện cho một việc tuyệt vời, chủ sở hữu ủy nhiệm của Thượng Đế chắc chắn cũng cần có Nhân Viên, của sự lựa chọn của riêng mình, là đại diện bàn tay của Thượng Đế, để điều kiển các ủy nhiệm của Ngài, những người đó tất nhiên cũng phải sẵn sàng chấp nhận việc chuyển giao của thần thiên nhiên, đặc biệt là có thái độ trung lập, NEO và Lòng từ bi.

Thượng Đế đã chuẩn bị một quỹ tiết kiệm tiền trong các hình thức của tài sản, luôn luôn được các quản trị (Trưởng Lão) của Ngài bảo vệ và duy trì ở mọi thời đại, là thủ đô cho thỏa thuận thế giới mới thành lập của vinh quang Thiên đường trên trái đất.

Những khoản tiền rất lớn là trợ cấp để được phân phối cho tất cả con người trên hành tinh này và dung lượng các khoản thanh toán cho 253/357 quốc gia trên khắp thế giới, là một khoản trợ cấp để khuyến khích và xây dựng các quốc gia tương ứng. Tương tự như vậy tất cả ngân hàng Trung ương tham gia tại mỗi quốc gia và 150 ngân hàng nguyên tố, quốc gia /các tổ chức quốc tế và những người khác cũng sẽ nhận được cùng một khoản trợ cấp.

Hệ thống phân phối đã được hoàn toàn thiết lập qua chương trình P1-11, đảm bảo quyền lợi bình đẳng và nghĩa vụ cho người nhận của các khoản thanh toán một cách công bằng và bình đẳng, nhiều hơn số tiền cần thiết.

 

'Thượng Đế sẽ không im lặng. Tôi cần bạn để thay đổi thế giới theo cách mà Thượng Đế toàn năng muốn từ đầu. Tất cả sẽ biến đổi và mọi sinh vật trên bề mặt của trái đất sẽ ngạc nhiên. Thế giới là bài học tốt nhất về Thượng Đế toàn năng, vì không sống trong thế giới bạn có thể không bao giờ tìm hiểu Thượng Đế của bạn là ai.

Sau đó là một khoản trợ cấp từ Thượng Đế Toàn Năng để thực hiện các Infaq (các dịch vụ từ thiện) qua chương P1-11. Để hiểu rõ câu trả lời thực tế, câu hỏi là câu trả lời: những gì có nghĩa, và nơi sẽ trả lời những lời cầu nguyện của tất cả các sinh vật trên bề mặt trái đất.

Chiến thắng thật sự là khi không có ai cảm thấy bị mất hoặc bị đánh bại bởi người khác, bởi vì kẻ thù đầy thách thức nhất đang ở trong tất cả chúng ta, do đó hãy tự kiềm chế và bảo vệ từ bên trong sự chính trực của tất cả mọi người. Hãy để chúng ta không có thiên vị, phân biệt chủng tộc, tham nhũng hay ích kỷ, và thấm nhuần tôn vinh đúng đối với chủng tộc đó được tất cả các chủng tộc khác chấp nhận.”
- Royal K.681 M1

 

NHIỆM VỤ CỦA NEO THE UNITED KINGDOM OF GOD SKY EARTH, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT THÔNG QUA P1-11:

Nhiệm vụ của Swissindo World Trust International Orbit là để trả về thế giới tự do và di sản thừa kế trở lại cho tất cả các Nam, Phụ, Lão, Ấu, với mục đích giải phóng nhân loại từ gánh nặng tài chính và vật chất của các hệ thống chế độ nô lệ, kết nối lại với thiên nhiên, trở lại khái niệm cơ bản và quay về cội nguồn, tạo ra nhận thức tâm linh và việc điều chỉnh thiên đàng trở lại trái đất thông qua việc thực hiện P1-11.

Thanh Toán 1-11
Thanh Toán 1-11


Để hoàn tấc tầm nhìn, M1 lập ra P1-11 chương trình dành cho tất cả 253/357 quốc gia để hỗ trợ các chính phủ trên thế giới trong việc thực hiện:

  1. GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢI PHÓNG GÁNH NẶNG NỢ CÁ NHÂN (DBLC): lên đến tối đa Rp. 2,000,000,000.00 (hai tỷ đồng Rupiah) mỗi người. Điều này sẽ cho phép mỗi người tự do tập trung vào các phúc lợi của họ và thực hiện theo mục đích của họ trong cuộc sống.
  2. GIẢI PHÓNG GÁNH NẶNG NỢ DOANH NGHIỆP: lên đến tối đa tổng số USD 2,000,000,000.00 (hai tỷ đồng USD) mỗi tổ chức.
  3. HẠN NGẠCH QUỐC GIA: USD 138,990,000,000,000.00 (một trăm ba mươi tám nghìn tỷ, chín trăm và chín mươi tỷ đồng USD). Chính phủ có thể bắt đầu để làm những gì họ đã cần phải làm, phục vụ và bảo vệ người/công dân của họ.
  4. HẠN NGẠCH NGÂN HÀNG: USD 138,990,000,000,000.00 (một trăm ba mươi tám nghìn tỷ, chín trăm và chín mươi tỷ đồng USD). Tất cả có thể sống trong sự phong phú và thịnh vượng, giáo dục miễn phí, y tế, năng lượng tự nhiên và miễn thuế.
  5. PHIẾU M1- NHÂN NGHĨA VỤ: Học sinh lên đến 17 tuổi sẽ nhận được một thu nhập hàng tháng cơ bản là 600 đô la Mỹ (Sáu Trăm đô la Mỹ) và người lớn từ 17 tuổi trở lên, với một chứng minh nhân dân hợp pháp 1200 đô la Mỹ (Một nghìn và hai trăm đô la Mỹ) cho đện cuối cuộc đời còn lại của họ, lên đến tối đa 6.000.000 USD (6 triệu đô la) cho mỗi người trong cuộc đời của họ. Mỗi cá nhân có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà chúng ta nên tận hưởng.
  6. DỰ ÁN VENUS XÂY DỰNG CỦA VŨ TRỤ Mr. Jacque Fresco là tâm trí tổng thể của dự án tuyệt vời này, đại diện cho đỉnh cao của công việc cuộc sống của mình: hội nhập tốt nhất của khoa học và công nghệ, trong vòng một kế hoạch toàn diện cho một xã hội toàn cầu dựa trên mối quan tâm của con người và môi trường sẽ sớm được thực hiện và để chúng ta thưởng thức.

MỘT TRIỆU NGHÌN TỶ USD (1 QUINTILLION) là để được đặt trở lại vào hệ thống kinh tế tài chính

1,000,000,000,000,000,000.00 USD (Một Triệu nghìn tỷ USD (1 QUINTILLION)) là để được đặt trở lại vào hệ thống kinh tế tài chính thế giới. Đây là bốn lần so với tổng số tiền của UN Swissindo P1-11. Thế giới sẽ được cung cấp và được khôi phục tự nhiên; việc xây dựng của vũ trụ sẽ bắt đầu, như là thiên đường trên trái đất.

Lưu ý: THUẾ IRS Mỹ đã được thanh toán.

Theo chỉ dẫn, phiến thanh toán số tiền gốc đối với 1,000,000,000,000,000,000 USD (MỘT TRIỆU NGHÌN TỶ USD) cho (1%) của thuế US là USD 10,000,000,000,000,000, được sử dụng hoặc để tạo ra các giao dịch quốc tế và các thỏa thuận, USD 1,000,000,000,000,000 đã 'Trả' cho 'IRS' kể từ ngày 05/05/2014, là bước đầu tiên của P1-11 đến MINNESOTA-REVENUE OH 45999-0023, EIN: 98-6072049 Form SS-4, thông qua các hướng dẫn từ Ngân Hàng Tư Lệnh cho các ngân hàng của 'IRS'.

TẤT CẢ PHÙ HỢP VỚI ĐẶC QUYỀN CỦA MIỄN DỊCH PHÁP LÝ CÁ NHÂN, điều 1, Section 1, quỹ tài sản & bất động sản bài 2 phần 2-8 UN-Convention và UN-Charter Counter Terrorist điều 7, luật pháp quốc tế điều 14, đăng ký cấp giấy chứng nhận Điều 102 phù hợp với tài liệu tham khảo của UN-APPROVAL No. MISA 81704 HEAVY FREEDOM REPUBLIC INDONESIA.

LỆNH THANH TOÁN 1-11 là GIẢI PHÁP DUY NHẤT

Translate Updates

Incoming:

Translate Updates

Incoming: